Bredimo

State gazette

DateSubjectDocument
25-10-2013 KBO NR. PDF
27-11-1991 DIVERSEN
06-11-1991 RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) - BENAMING - RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
25-07-1990 ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
27-09-1988 ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Financial statements

No records found

Some numbers on data.be

Companies in our database
2 796 920
Official company publications
26 411 106
Annual accounts
6 345 135