De NACE-code duidt een klasse van economische activiteiten aan (al dan niet commercieel).

NACE-codes worden door de Europese Unie en België toegekend aan bepaalde klassen van economische activiteiten (al dan niet commercieel). Deze code helpt bij het opstellen van sectorale overzichten en statistieken. De "hoofdactiviteit" is de NACE-code die een bepaalde "economische eenheid" (bedrijf, instelling, rechtspersoon) heeft opgegeven als meest bijdragend aan haar totale toegevoegde waarde. Daarnaast kunnen er nog een aantal bijkomende activiteiten worden vermeld om een vollediger bedrijfsbeeld te schetsen.

Selecteer hieronder een categorie en klik door tot het vijfde niveau om Belgische bedrijven en hun hoofdactiviteiten te vinden.