Geo Electrix

Overzicht

Vestigingseenheden
VE nummer
2195519477
BTW moederbedrijf
BE 0831.944.551
Oprichtingsdatum
16 december 2010
Naam moederbedrijf
GEO ELECTRIX
Hoofdactiviteit
Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

12 jaren bedrijvig

Contact

Adres

Hensemstraat, 97
3670 Oudsbergen
België

Contact
E-mail toevoegen
Telefoon toevoegen
Fax toevoegen
GSM toevoegen
Website toevoegen

Kaarten

Sectoren

Toelatingen

Geen bestanden gevonden

Nace

Primaire activiteiten

Datumsector omschrijvingNace
16-12-2010Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen4.321.102

Nevenactiviteiten

Datumsector omschrijvingNace
16-12-2010Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan25.110
16-12-2010Vervaardiging van metalen deuren en vensters25.120
16-12-2010Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal25.290
16-12-2010Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming25.300
16-12-2010Oppervlaktebehandeling van metalen25.610
16-12-2010Vervaardiging van hang- en sluitwerk25.720
16-12-2010Vervaardiging van vormkasten en gietvormen25.731
16-12-2010Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen25.739
16-12-2010Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke25.910
16-12-2010Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.25.999
16-12-2010Vervaardiging van consumentenelektronica26.400
16-12-2010Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren27.110
16-12-2010Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen27.120
16-12-2010Vervaardiging van verlichtingsapparaten27.402
16-12-2010Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.28.299
16-12-2010Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen28.490
16-12-2010Reparatie van elektrische apparatuur33.140
16-12-2010Reparatie van andere apparatuur33.190
16-12-2010Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen33.200
16-12-2010Bouw van autowegen en andere wegen42.110
16-12-2010Bouw van rioleringen42.212
16-12-2010Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie42.220
16-12-2010Bouwrijp maken van terreinen43.120
16-12-2010Proefboren en boren43.130
16-12-2010Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen43.211
16-12-2010Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen43.212
16-12-2010Isolatiewerkzaamheden43.291
16-12-2010Overige bouwinstallatie, n.e.g.43.299
16-12-2010Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen43.390
16-12-2010Gevelreiniging43.992
16-12-2010Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven49.410
16-12-2010Diensten in verband met vervoer te land52.210
16-12-2010Overige vervoerondersteunende activiteiten52.290
16-12-2010Overige posterijen en koeriers53.200
16-12-2010Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie70.210
16-12-2010Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering70.220
16-12-2010Overige technische testen en toetsen71.209
16-12-2010Reclamebureaus73.110
16-12-2010Vertalers en tolken74.300
16-12-2010Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging81.220
16-12-2010Andere reinigingsactiviteiten81.290
16-12-2010Landschapsverzorging81.300
16-12-2010Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren82.110
16-12-2010Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren82.190
16-12-2010Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.82.990
16-12-2010Reparatie van computers en randapparatuur95.110
16-12-2010Reparatie van communicatieapparatuur95.120
16-12-2010Reparatie van consumentenelektronica95.210
16-12-2010Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin95.220
16-12-2010Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel97.000
16-12-2010Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw2.511.001
16-12-2010Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)2.511.002
16-12-2010Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.2.511.003
16-12-2010Vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.2.512.001
16-12-2010Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.2.530.003
16-12-2010Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.2.550.101
16-12-2010Vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.2.573.903
16-12-2010Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren2.711.004
16-12-2010Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom.2.712.002
16-12-2010Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.2.740.203
16-12-2010Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden3.312.011
16-12-2010Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen3.320.001
16-12-2010Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur3.320.002
16-12-2010Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)3.320.011
16-12-2010Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)4.211.001
16-12-2010Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen4.211.003
16-12-2010Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie4.222.001
16-12-2010Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten4.222.002
16-12-2010Ruimen van waterlopen, sloten, enz.4.291.102
16-12-2010Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven4.312.001
16-12-2010Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen4.312.003
16-12-2010Drainage van land- en bosbouwgrond4.312.004
16-12-2010Ruimen van bouwterreinen4.312.011
16-12-2010Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties4.313.002
16-12-2010Installatie van elektrische bedrading en toebehoren4.321.101
16-12-2010Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal4.321.103
16-12-2010Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)4.321.201
16-12-2010Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties4.322.211
16-12-2010Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen4.329.101
16-12-2010Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen4.329.102
16-12-2010Isolatie van koelkamers en -pakhuizen4.329.103
16-12-2010Installatie van stores en zonneschermen4.329.901
16-12-2010Installatie van lichtreclames en uithangborden4.329.902
16-12-2010Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.4.329.903
16-12-2010Algemene bouwinstallatie4.329.904
16-12-2010Installatie van liften en roltrappen4.329.911
16-12-2010Installatie van antennes en bliksemafleiders4.329.912
16-12-2010Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden4.339.001
16-12-2010Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g4.339.002
16-12-2010Bouwen van funderingen, inclusief heien4.399.901
16-12-2010Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken4.399.904
16-12-2010Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden4.399.905
16-12-2010Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms4.399.906
16-12-2010Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel4.399.911
16-12-2010Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik4.614.005
16-12-2010Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties4.615.003
16-12-2010Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik4.643.103
16-12-2010Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten4.754.001
16-12-2010Verhuur van vrachtwagens met bestuurder4.941.011
16-12-2010Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.6.420.011
16-12-2010Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.7.022.001
16-12-2010Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.7.022.002
16-12-2010Algemene audit-activiteiten7.022.003
16-12-2010Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.7.022.004
16-12-2010Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur7.111.301
16-12-2010Ontwerpen van tuinen en parken, enz.7.111.302
16-12-2010Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.7.112.101
16-12-2010Industriële vormgeving7.112.102
16-12-2010Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.7.311.002
16-12-2010Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.7.729.904
16-12-2010Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken7.732.002
16-12-2010Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.8.122.001
16-12-2010Lappen van ramen8.122.002
16-12-2010Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen8.122.003
16-12-2010Snoeien van bomen en heggen8.130.001
16-12-2010Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden8.130.002
16-12-2010Instandhouding van het natuurlijk patrimonium9.104.201
16-12-2010Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur9.511.001
16-12-2010Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines9.511.002
16-12-2010Reparatie van audio- en videoapparatuur9.521.001
16-12-2010Reparatie van elektrische huishoudapparaten9.522.001
16-12-2010Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.9.529.008