Headlime

Overzicht

Vestigingseenheden
VE nummer
2224094390
BTW moederbedrijf
BE 0537.256.967
Oprichtingsdatum
25 juli 2013
Naam moederbedrijf
Headlime
Hoofdactiviteit
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

5 jaren bedrijvig

Contact

Adres

Vlaamsekaai, 82 b3
2000 Antwerpen
België

Contact
E-mail toevoegen
Telefoon toevoegen
Fax toevoegen
GSM toevoegen
Website toevoegen

Kaarten

Sectoren

Toelatingen

Geen bestanden gevonden

Nace

Primaire activiteiten

Datumsector omschrijvingNace
01-01-2017Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 70.220
25-07-2013Krantendrukkerijen18.110
25-07-2013Uitgeverijen van boeken58.110
25-07-2013Uitgeverijen van kranten58.130
25-07-2013Productie van bioscoopfilms59.111
25-07-2013Productie van televisiefilms59.112
25-07-2013Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms59.113
25-07-2013Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie59.120
25-07-2013Maken van geluidsopnamen59.201
25-07-2013Geluidsopnamestudio's59.202
25-07-2013Uitgeverijen van muziekopnamen59.203
25-07-2013Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen59.209
25-07-2013Webportalen63.120
25-07-2013Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.63.990
25-07-2013Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie70.210
25-07-2013Markt- en opinieonderzoekbureaus73.200
25-07-2013Activiteiten van grafische designers74.103
25-07-2013Activiteiten van decorateur-etalagisten74.105
25-07-2013Overige activiteiten van gespecialiseerde designers74.109
25-07-2013Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 77.400
25-07-2013Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.82.990
25-07-2013Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.4.329.903
25-07-2013Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz.5.811.001
25-07-2013Uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën5.811.002
25-07-2013Uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden5.811.003
25-07-2013Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd voor projectie in bioscopen 5.911.101
25-07-2013Productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie 5.911.201
25-07-2013Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips 5.911.301
25-07-2013Productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms5.911.302
25-07-2013Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn : nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz. 5.912.001
25-07-2013Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel 5.912.002
25-07-2013Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. 6.420.011
25-07-2013Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren... 6.420.012
25-07-2013Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. 7.022.001
25-07-2013Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz. 7.022.002
25-07-2013Algemene audit-activiteiten7.022.003
25-07-2013Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media 7.311.001
25-07-2013Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)7.311.003
25-07-2013Ontwerpen van publicitaire films7.311.004
25-07-2013Ontwerpen van publicitaire artikelen7.311.005
25-07-2013Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz. 7.311.006
25-07-2013Luchtreclame7.311.007
25-07-2013Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke 7.311.011
25-07-2013Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie) 7.312.001
25-07-2013Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.7.312.002
25-07-2013Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten 7.320.001
25-07-2013Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek7.320.002
25-07-2013Etaleurswerkzaamheden7.410.501
25-07-2013Ontwerpen van showrooms, enz.7.410.502
25-07-2013Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz. 7.420.101

Nevenactiviteiten

Geen bestanden gevonden